TỔNG QUAN VỀ CHÚNG TÔI

MỤC TIÊU YEAH EDU CENTER

Mục tiêu: Golf course design, golf course construction, golf course development in VietNam is still far too expensive and so playing fees must be high to allow a return on investment for the owner. The main aim of Keng golf group is to produce more efficient golf courses in VietNam through the use of more cost-effective methods.
}

KHÓA ĐÀO TẠO TIÊU BIỂU

Khóa huấn luyện nhập môn TOIEC

?

GÓI DỊCH VỤ

Chọn gói khóa học phù hợp mà bạn yêu thích!

STANDARD

CHI PHÍ

0 đ

ĐẶC QUYỀN
Không giới hạn các buổi tập
Được tham gia 24/24
Discounted Events
$50 Gift Card

GOLD PACKAGE

CHI PHÍ

0 đ

ĐẶC QUYỀN
Unlimited Golf Passes
24/hr Clubhouse
Discounted Events
$250 Gift Card
Spa services
Monthly Tournaments

SPECIAL PACKAGE

CHI PHÍ

0 đ

ĐẶC QUYỀN
Unlimited Golf Passes
24/hr Clubhouse
Discounted Events
Discount 50% anual fee
Interconnect clubs
Scroll to top

0918501776