Ngày bắt đầu khóa học: 08/30/2017

Ngày kết thúc khóa học: 11/30/2017

Khóa huấn luyện nhập môn TOIEC

Học ít hiểu nhiều, học phí thấp. Thầy cô tận tình

golf
Tọa đàm huấn luyện lý thuyết cho người mới bắt đầu

Gói khóa học

Chọn gói khóa học phù hợp cho bạn từ các tùy chọn dưới đây

STANDARD

PHÍ THAM GIA

0 đ

ĐIỂM NỔI BẬC
Không giới hạn các buổi tập
Được tham gia 24/24
Discounted Events
$50 Gift Card

GOLD PACKAGE

PHÍ THAM GIA

0 đ

THỜI GIAN
ĐIỂM NỔI BẬC
Unlimited Golf Passes
24/hr Clubhouse
Discounted Events
$250 Gift Card
Spa services
Monthly Tournaments

SPECIAL PACKAGE

PHÍ THAM GIA

0 đ

ĐIỂM NỔI BẬC
Unlimited Golf Passes
24/hr Clubhouse
Discounted Events
Discount 50% anual fee
Interconnect clubs
Scroll to top

0918501776